آنگاه که برف می بارد...

بالاخره پس از چندین ماه نباریدن باران و چندین سال نباریدن برف در مزینان امروز شاهد نزول این نعمت الهی در مزینان بودیم.بارش برف که از ساعات ابتدایی صبح در مزینان شروع شده است، همچنان ادامه دارد...

امبدواریم که با ادامه بارش این نزولات آسمانی سال پر محصول و سبزی را پیش رو داشته باشیم ...

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید