مجتمع دکتر شریعتی مزینان

این مکان در ورودی اصلی مزینان قرار دارد.حدود 11 سال است که این مجتمع در حال ساخت می باشد و هنوز به سرانجام نرسیده است.قرار بود اگر روزی پیکر دکتر شریعتی بازگردانده شود او را در این مکان به خاک بسپارند،یعنی زادگاهش "کویر".آرزویی که برای دوستدارانش محال به نظر میرسد.فقط هرچند وقت یکبار بودجه ای میرسد کم یا زیاد و بعد از مدتی پول تمام میشود و کار تعطیل! اما چند ماهی است با پیگیریهایی که انجام شده کار ساخت این مجتمع از سر گرفته شده است، گویا این بار قرار است این پروژه به اتمام برسد.ما هم امیدواریم با تلاش و پیگیریهای مسئولین دلسوز این اتفاق بیفتد و منتظر میمانیم تا ببینیم سرانجام کار چه خواهد شد...

/ 0 نظر / 9 بازدید