/ 1 نظر / 43 بازدید
علی مزینانی عسکری

باسلام وعرض تبریک عید اکمال دین و اتمام نعمت سحر از نفحه ی غیبی نسیم دلپذیر آمد که ای صاحبدلان اینک حدیث بی نظیر آمد بگو با آشنای دل الیس الصبح را برخوان نزول سوره ی نصراست برای حق نصیر آمد شاهدان کویرمزینان